Seuran kevätkokous 10.4. klo 19 Haukilahden Paviljongilla

Kevätkokous pidetään Haukilahden Paviljongilla 10.4 klo 19

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1 Kokouksen avaus

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tarkastuskertomukset

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7 Muut asiat